Όροι Αγοράς

 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

 • Δεν γίνονται αλλαγές και δεν επιστρέφονται λεφτά για προϊόντα που έχουν απομακρυνθεί από το κατάστημα

 

 • Σε όλα τα επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια παρέχεται εγγύηση 2 ετών για όσα περιγράφονται και αναφέρονται στο βιβλίο ενημέρωσης του κατασκευαστή.Στην  εγγύηση καλύπτει όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά λειτουργίας κίνησης ,όλα  εξαρτήματα πλήρως χωρίς κανένα κόστος  , – τα εργατικά σε περιπτώσεις επιδιορθώσει  από την εταιρεία μας  επιβαρύνετε ο αγοραστής .

Για παράδειγμα παρέχεται εγγύηση στο κύκλωμα που αφορά την κίνηση αλλά δε καλύπτεται η λειτουργία του φωτισμού και των λαμπτήρων και άλλων ηλεκτρικών λειτουργιών.

 • Επιβάλλεται αυστηρή επιτήρηση γονέων για να αποφεύγονται βλάβες στα μοτέρ και στην κίνηση λόγω λανθασμένης χρήσης και επιβάρυνσης των μοτέρ ( για παράδειγμα τα μοτέρ καταστρέφονται όταν το αυτοκίνητο κοντράρεται σε τοίχο ή άλλο εμπόδιο.

 

 • Επιβάλλεται η φύλαξη του οχήματος σε κλειστό και καλυμμένο χώρο γιατί η υγρασία, οι βροχές και τα νερό μπορούν να καταστρέψουν τα ηλεκτρικά συστήματα.

 

 • Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες γιατί αυτό προκαλεί βλάβη. Η φόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνει αφού προηγουμένως η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως λόγω χρήσης.

 

 • Ζημιές από κτυπήματα ή ατυχήματα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

 

 • Οι φθορές των ελαστικών, τροχών και αξόνων λόγω χρήσης, υπερφόρτωσης πολλών κιλών ή κτυπημάτων δεν καλύπτονται και δεν επιστρέφονται λεφτά.

 

 • Όλα τα αυτοκίνητα και μηχανές, λόγω μεγάλου βάρους, μετακινούνται και σηκώνονται κρατώντας τα από το κάτω μέρος της βάσης και όχι από το άνω μέρος ή τις πόρτες. Βλάβες που προκύπτουν από τέτοιες λανθασμένες ενέργειες δεν καλύπτονται.

 

 • Σε περίπτωση αποστολής αυτοκινήτου στον προμηθευτή λόγω εγγύησης ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης που οφείλεται στον αγοραστή, τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον αγοραστή. Πρέπει επίσης να αποσταλεί υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση από τον αγοραστή που να περιγράφει την ζημιά στον αυτοκίνητο.

 

 • Για συναρμολόγηση προϊόντος που γίνεται από τον αγοραστή ο προμηθευτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές.

 

 • Ο αγοραστής οφείλει να ελέγξει ότι το προϊόν λειτουργεί κανονικά και δεν έχει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά κατά την παραλαβή του από το κατάστημα. Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μετέπειτα απώλεια ή βλάβη.

Όροι Αγοράς

 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

 

 • Δεν γίνονται αλλαγές και δεν επιστρέφονται λεφτά για προϊόντα που έχουν απομακρυνθεί από το κατάστημα

 

 • Σε όλα τα επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια παρέχεται εγγύηση 2 ετών για όσα περιγράφονται και αναφέρονται στο βιβλίο ενημέρωσης του κατασκευαστή.

Για παράδειγμα παρέχεται εγγύηση στο κύκλωμα που αφορά την κίνηση αλλά δε καλύπτεται η λειτουργία του φωτισμού και των λαμπτήρων και άλλων ηλεκτρικών λειτουργιών.

 

 • Επιβάλλεται αυστηρή επιτήρηση γονέων για να αποφεύγονται βλάβες στα μοτέρ και στην κίνηση λόγω λανθασμένης χρήσης και επιβάρυνσης των μοτέρ ( για παράδειγμα τα μοτέρ καταστρέφονται όταν το αυτοκίνητο κοντράρεται σε τοίχο ή άλλο εμπόδιο.

 

 • Επιβάλλεται η φύλαξη του οχήματος σε κλειστό και καλυμμένο χώρο γιατί η υγρασία, οι βροχές και τα νερό μπορούν να καταστρέψουν τα ηλεκτρικά συστήματα.

 

 • Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες γιατί αυτό προκαλεί βλάβη. Η φόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνει αφού προηγουμένως η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως λόγω χρήσης.

 

 • Ζημιές από κτυπήματα ή ατυχήματα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

 

 • Οι φθορές των ελαστικών, τροχών και αξόνων λόγω χρήσης, υπερφόρτωσης πολλών κιλών ή κτυπημάτων δεν καλύπτονται και δεν επιστρέφονται λεφτά.

 

 • Όλα τα αυτοκίνητα και μηχανές, λόγω μεγάλου βάρους, μετακινούνται και σηκώνονται κρατώντας τα από το κάτω μέρος της βάσης και όχι από το άνω μέρος ή τις πόρτες. Βλάβες που προκύπτουν από τέτοιες λανθασμένες ενέργειες δεν καλύπτονται.

 

 • Σε περίπτωση αποστολής αυτοκινήτου στον προμηθευτή λόγω εγγύησης ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης που οφείλεται στον αγοραστή, τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον αγοραστή. Πρέπει επίσης να αποσταλεί υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση από τον αγοραστή που να περιγράφει την ζημιά στον αυτοκίνητο.

 

 • Για συναρμολόγηση προϊόντος που γίνεται από τον αγοραστή ο προμηθευτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές.

 

 • Ο αγοραστής οφείλει να ελέγξει ότι το προϊόν λειτουργεί κανονικά και δεν έχει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά κατά την παραλαβή του από το κατάστημα. Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μετέπειτα απώλεια ή βλάβη.